Hvad er iso certificering

ISO-standardisering er en betegnelse for ”International Organization for Standardization”. Det går i sin enkelthed ud på at uanset hvilket firma i verden der har samme et givent iso-certificeringsnummer overholder de samme standarder. I takt med globaliseringen og verdenshandlen vandt frem var dette en nødvendighed, da praksis var og stadig er forskellig fra land til land. ISO blev oprettet helt tilbage i 1947 men med rødder tilbage i den gamle International Federation of the National Standardizing Associations, som kan dateres tilbage til 1926.

ISO-certificeringen er kundens, uanset om det er privat eller erhvervs, garanti for at de samme procedurer bliver fulgt hver gang. Det sikrer ensartethed hvilket er et af kerne løsningerne som ISO-certificeringen giver. Så hvis du køber eksempelvis mindre elektroniske genstande hos en kinesisk fabrik som er iso-certificeret, vil du modtage det samme produkt hver gang. Det betyder at du kan skal kvalitetssikrer en gang i købsprocessen og ikke skal gøre det kontinuerligt.

Hvad står de forskellige ISO-numre for

Alle ISO-standarder er efterfulgt af et nummer. Eksempelvis har noget så trivielt og hverdagsagtigt som A4 papir et ISO-nummer. ISO 216 , hvilket er standarden for papirstørrelse. Det kan for nogen virke omsonst at have et certificering summer for noget så almindeligt som papir. Men ISO 216 sikrer at hvis du bestiller A4 papir efter ISO 216 certificeringen vil det have samme format uanset hvorfra du bestiller det i verden, hvilket er hele målet med ordningen. At fremme verdenshandlen og sikrer ensartethed.

ISO 45001 – hvad indebærer det

ISO 45001 er en relativ ny ISO-standard. Formålet med ISO-certificeringen er at nedbringe risikoen for at komme til skade som følge af arbejdsulykker. Hovedformålet er at give arbejdsgiverne rammerne og værktøjet til på organisatorisk niveau at minimere risikoen for ulykker og være opmærksom på hvor risikoen for en arbejdsulykke er størst. Danmark er et af de lande i verden hvor vi er godt på vej. Eksempelvis døde der 22 mennesker i hele 2017 som følge af arbejdsulykker som skal holdes op imod at der i 2012 døde hele 40 mennesker. Men selvom at tallet falder er stadig plads til forbedring.

ISO certificering er et godt reklameværktøj

ISO certificeringer er ikke billige og kræver mange penge både at sætte sig ind i, at blive godkendt til, men vigtigst af alt det er en bekostelig affære at vedligeholde de krav som der bliver stillet til en når man bliver iso-certificeret. Dette skal dog ikke betragtes udelukkende som en udgift. Mange af pengene kommer igen hvis man ser på det som en marketingsudgift. For man sender et signal til kunderne at man værner om kvalitet, ensartethed og stabilitet når man bliver certificeret, og det er noget kunderne kan lide uanset hvilken branche der er tale om. At man ydermere bekymrer sig om sine ansattes velbefindende er noget som ens kunder ligeledes vil sætte pris på. For en af goderne når man bliver certificeret er at man må reklamere med certificeringen og nummeret. Så det alene kommer til at tjene penge. Ligeledes kan eksempelvis ISO 45001 være med til at tjene penge ind i form af færre sygedage som følge af arbejdsulykker.